Υπηρεσίες Ειρηνοδικών για το μήνα Μάιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αριθμός      49/ 2018

Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών

Κατ’ άρθρο 6Α του ΚΟΔ ΚΔΛ –ν.1756/88, όπως αντικ. με άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3472/06 .

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας ορίζουμε, σύμφωνα με την προαναφερομένη διάταξη, την υπηρεσία των Ειρηνοδικών της περιφερείας μας για το μήνα Μάιο 2018 καθώς και τη συμμετοχή τους στη σύνθεση των Τριμελών Πλημμελειοδικείων του Δικαστηρίου τούτου ως ακολούθως :

 Ι. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α΄. Του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

Ορίζουμε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας, για τα κατωτέρω αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, τον εξής:

Γ.ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ:              23-5-2018,   24-5-2018

ΑΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ :                     10-5-2018,   17-5-2018

ΧΡ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ            11-5-2018,   14-5-2018

Σ. ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ:                    3-5-2018,     4-5-2018

ΕΛ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ:             2-5-2018,   22-5-2018

ΕΛ.  ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗ:            8-5-2018,     9-5-2018,  16-5-2018

ΜΑΛ. ΚΑΡΟΚΙΑ                   25-5-2018

Μ.ΡΟΥΚΑΛΗ:                       21-5-2018,  31-5-2018

ΒΑΣ. ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ:             30-5-2018

ΑΙΚ. ΚΟΡΔΑΛΗ:                  18-5-2018,  29-5-2018

Μ.  ΚΟΥΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:     7-5-2018,  15-5-2018

 

 Β΄. Των Περιφερειακών Ειρηνοδικείων.

Ορίζουμε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας στα εκτός της έδρας του Πρωτοδικείου Ειρηνοδικεία της περιφερείας μας, τον Ειρηνοδίκη που ορίζεται κατωτέρω για εκδίκαση υποθέσεων ή για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας σε καθένα από τα Ειρηνοδικεία αυτά στις συγκεκριμένες ημερομηνίες και μόνο για τις ημερομηνίες αυτές. Εάν ορίζονται περισσότεροι την ίδια ημέρα, χρέη Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας θα εκτελεί ο νεότερος.

– Κατά τις λοιπές ημέρες του μήνα, Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας :

– α) για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας η δόκιμη Ειρηνοδίκης Ιστιαίας Μαλάμω Καρόκια.

– β) για το Ειρηνοδικείο Αλιβερίου η δόκιμη Ειρηνοδίκης Αλιβερίου  Αικατερίνη   Κορδαλή.

– γ) για το Ειρηνοδικείο Καρύστου ο δόκιμος  Ειρηνοδίκης Καρύστου  Μάριος  Κουτσελόπουλος

– δ) για το Ειρηνοδικείο Κύμης, ο/η δόκιμος/η  Ειρηνοδίκης Κύμης  Βασίλειος Σπανούλης.

– Σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω θα τελεί εν υπηρεσία ο εκάστοτε Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας Χαλκίδας.

 

ΙΙ. ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ.

Προανακρίσεις θα ενεργούν καθ’ όλο τον μήνα στο Πταισματοδικείο Χαλκίδας οι κ.κ Μαγδαληνή Παπανίκου και Μαρία Καλλιρώση-Μακρυγιάννη ενώ στα περιφερειακά Ειρηνοδικεία οι οριζόμενοι ανωτέρω ως Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας. Εάν ένας από αυτούς κωλύεται θα αναπληρώνεται από κάποιον άλλον ειρηνοδίκη επιφορτισμένο με καθήκοντα πταισματοδίκη, αρχής γενομένης από τον νεότερο προς τον αρχαιότερο, και αν δεν υπάρχει τέτοιος από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

 

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ

( πολιτικές και ποινικές )

 1 ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

3-5-2018: Προσωρινές Υπερχρεωμένων: Σωτήριος Χαρμαντάς

4-5-2018: Μικροδιαφορές – Υπερχρεωμένα: Σωτήριος Χαρμαντάς

7-5-2018: Ασφαλιστικά-Προσημειώσεις: Μάριος Κουτσελόπουλος

8-5-2018: Τακτική – Ειδική: Έλενα Μερωνιανάκη

9-5-2018: Υπερχρεωμένα: Έλενα Μερωνιανάκη

10-5-2018: Εκουσία- Προσωρινές Υπερχρεωμένων: Αικατερίνη Σκουλά

11-5-2018: Υπερχρεωμένα: Χριστίνα Παπαϊωάννου

14-5-2018: Διαθήκες – Προσημειώσεις: Χριστίνα Παπαϊωάννου

15-5-2018: Τακτική – Ειδική: Μάριος Κουτσελόπουλος

17-5-2018: Προσωρινές Υπερχρεωμένων: Αικατερίνη Σκουλά

18-5-2018: Μικροδιαφορές-Υπερχρεωμένα: Αικατερίνη Κορδαλή

21-5-2018: Ασφαλιστικά – Προσημειώσεις: Μαρία Ρούκαλη

22-5-2018: Τακτική – Ειδική: Ελένη Αυγουστινάκη

24-5-2018: Εκουσία-Προσωρινές Υπερχρεωμένων: Γεώργιος Μοιρασγεντής

25-5-2018: Υπερχρεωμένα: Μαλάμω Καρόκια

29-5-2018: Τακτική-Ειδική: Αικατερίνη Κορδαλή

30-5-2018: Υπερχρεωμένα: Βασίλειος Σπανούλης

31-5-2018: Προσωρινές Υπερχρεωμένων: Μαρία Ρούκαλη

2) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

8-5-2018: Εκουσία: Αικατερίνη Κορδαλή

9-5-2018: Αυτοψία – Ασφαλιστικά: Αικατερίνη Κορδαλή

15-5-2018: Τακτική- Ειδική- Μικροδιαφορές: Αικατερίνη Κορδαλή

22-5-2018: Ενορκες-Διαθήκες-Προανάκριση: Αικατερίνη Κορδαλή

30-5-2018: Προσωρινές Εκουσίας-Διαθήκες-Προανάκριση: Αικατερίνη Κορδαλή

3) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

8-5-2018: Πταίσματα: Μάριος Κουτσελόπουλος

9-5-2018: Τακτική-Ειδική-Ασφαλιστικά: Μάριος Κουτσελόπουλος

23-5-2018: Εκουσία-Υπερχρεωμένα: Μάριος Κουτσελόπουλος

24-5-2018: Προανάκριση-Διαθήκες: Μάριος Κουτσελόπουλος

4) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΜΗΣ

2-5-2018:  Προανάκριση- Ενορκες:  Βασίλειος Σπανούλης

9-5-2018:  Προσωρινές υπερχρεωμένων: Βασίλειος Σπανούλης

16-5-2018: Πολιτικές – Διαθήκες: Βασίλειος Σπανούλης

23-5-2018: Προανάκριση: Βασίλειος Σπανούλης

31-5-2018: Πταίσματα: Βασίλειος Σπανούλης

5) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ.

8-5-2018: Προανάκριση-Προσωρινές διαταγές-Διαθήκες: Μαλάμω Καρόκια

9-5-2018: Πολιτικές: Μαλάμω Καρόκια

21-5-2018: Προανάκριση-Προσωρινές διαταγές: Μαλάμω Καρόκια

22-5-2018: Πταίσματα: Μαλάμω Καρόκια

23-5-2018 : Πολιτικές: Μαλάμω Καρόκια

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : ΟΙ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΣ

Χαλκίδα, 26 Απρίλιου 2018

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κωνσταντίνα Φλετούρη