Επείγουσα Εκλογική Ανακοίνωση-Διευκρινίσεις για την Παράταση Αναστολής Εργασιών των Δικαστηρίων