Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 2.00, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε μέσω του portal.olomeleia, χρησιμοποιώντας τον κωδικό σας, αίτηση προτίμησης και αίτηση εξαίρεσης για τις βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουλίου 2019.