Ανακοίνωση για τα πταίσματα της 11ης Ιουλίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν.4620/2019 ΦΕΚ Α’ 96/11.6.2019) και Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019 ΦΕΚ Α’ 95/11.6.2019), όλα τα ήδη προσδιορισμένα πταίσματα θα αποσυρθούν από το πινάκιο, αρχής γενομένης από τη δικάσιμο της 11ης Ιουλίου 2019.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.