Ανακοίνωση για τη λειτουργία της εφαρμογής για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο https://ekloges.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την καταχώριση στοιχείων γραμματέων, διερμηνέων κλπ. και την υποβολή αίτησης για την πληρωμή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τις Βουλευτικές Εκλογές της 7/7/2019.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.