Ανακοίνωση αναφορικά με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του Ν.4621/2019 (Βελτίωση διατάξεων ρύθμισης οφειλών)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Νομοθεσία/Νομολογία – Νέοι Νόμοι» αναρτήθηκε ο Νόμος 4621/2019 (ΦΕΚ Α’/ 31.7.2019) «Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α 73) και άλλες διατάξεις».

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.