Έγγραφο το Προέδρου του ΔΣΧ προς την Εισαγγελία του ΑΠ περί αύξησης των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων Εισαγγελέων και Αντιεισαγγελέων Εφετών στο Εφετείο Ευβοίας

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο πατώντας εδώ