Ανακοίνωση περί μη λειτουργίας της γραμματείας του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας κατά την 16/8/2019

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμματεία του Δ.Σ.Χ. δεν θα λειτουργήσει την Παρασκευή, 16-08-2019.