Ανακοίνωση για την Παράταση του Κτηματολογίου

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Νομοθεσία/Νομολογία – Θέματα Κτηματολογίου», αναρτήθηκε το από 13/9/2019 δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί παράτασης των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο..

 

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.