Ανακοίνωση για τις Περιλήψεις Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στο site του Συλλόγου, στο πεδίο Νομοθεσία-Νομολογία/Θέματα Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, περιλήψεις των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣΤΕ.

 

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.