Ανακοίνωση για το Ωράριο Πρόσβασης των Δικηγόρων στα Υποθηκοφυλακεία

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά από παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας στα αρμόδια όργανα αναμένεται η έκδοση πράξεως που θα καθορίζει ενιαίο ωράριο πρόσβασης των δικηγόρων στα Υποθηκοφυλακεία.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ