Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, ο πρόεδρος Δημήτριος Γκίκας και η Τράπεζα Αίματος Δικηγόρων-Δικαστικών Υπαλλήλων Εφετείου Ευβοίας, ανακοινώνουν ότι την 3η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή στο Δικαστικό Μέγαρο από ώρα 9.00 έως 13.30 θα διενεργηθεί εθελοντική Αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος Δικηγόρων-Δικαστικών Υπαλλήλων.
Η Αιμοδοσία θα γίνει με την παρουσία και σύμπραξη ειδικευμένων ιατρών και νοσηλευτών τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων και κανόνων υγιεινής.
Στους συμμετέχοντες δικηγόρους θα απονεμηθούν ευχαριστήριες βεβαιώσεις συμμετοχής.

                          Το Δ.Σ. και η Τράπεζα Αίματος