Ανασύνθεση Καταλόγων Νομικής Βοήθειας για Ποινικές Υποθέσεις, για Υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Χαρακτήρα και Υποθέσεις Διοικητικού Χαρακτήρα

Για ποινικές υποθέσεις πατήστε εδώ

Για  υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα πατήστε εδώ

Για υποθέσεις διοικητικού Χαρακτήρα πατήστε εδώ

 

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στους παραπάνω καταλόγους θα το δηλώνουν στην Γραμματεία του ΔΣΧ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής για τα Ποινικά 26 Ιουνίου 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής για τα αστικά και τα διοικητικά 30 Ιουνίου 2020.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ

 

Share This Post