Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Χ., σε έκτακτη συνεδρίασή του, στις 17-12-2019, αποφάσισε την αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους, την Πέμπτη 19-12-2019, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις του δικηγορικού σώματος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, με αναδρομική ισχύ στις εκκρεμείς υποθέσεις.
                                                                                                                     ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.