ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Δείτε τη σχετική απόφαση πατώντας εδώ

Share This Post