Σας επισυνάπτουμε τα παρακάτω αρχεία προς ενημέρωσή σας και οργάνωση του γραφείου σας, σύμφωνα με τον κανονισμό του GDPR.

Για το αρχείο 1 πατήστε εδώ

Για το αρχείο 2 πατήστε εδώ

Για το αρχείο 3 πατήστε εδώ

Για το αρχείο 4 πατήστε εδώ

Για το αρχείο 5 πατήστε εδώ