Αρχεία Για Το GDPR για την Οργάνωση των Δικηγορικών Γραφείων

Σας επισυνάπτουμε τα παρακάτω αρχεία προς ενημέρωσή σας και οργάνωση του γραφείου σας, σύμφωνα με τον κανονισμό του GDPR.

Για το αρχείο 1 πατήστε εδώ

Για το αρχείο 2 πατήστε εδώ

Για το αρχείο 3 πατήστε εδώ

Για το αρχείο 4 πατήστε εδώ

Για το αρχείο 5 πατήστε εδώ