Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Ειρηνοδικείου Χαλκίδας 2019

Για να ενημερωθείτε για τις αποφάσεις πατήστε εδώ

Ανακοίνωση για τις Προθεσμίες στο Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο Αθηνών

Επισυνάπτεται έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο δίνονται οδηγίες και διευκρινίσεις για τις προθεσμίες εν όψει της αναστολής των εργασιών του Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αθηνών λό...

Ελληνικό Κτηματολόγιο

Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

SolidarityNow-Άμεση Πρόσληψη Δικηγόρου

Το Σωματείο SolidarityNow, δίνει την ευκαιρία απασχόλησης σε Δικηγόρο με δυνατότητα άμεσης πρόσληψης. Ο τόπος εργασίας είναι η Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Οινόφυτα. Για να κατεβάσετε τη σχετ...

Αποφάσεις Ειρηνοδικείου Χαλκίδας 2019

Για να ενημερωθείτε για τις αποφάσεις πατήστε εδώ

Προκήρυξη του Δήμου Καρύστου για την Πρόσληψη Δικηγόρου με Έμμισθη Εντολή

Για να κατεβάσετε την υπ΄αριθμ. 3732/4-4-2019 προκήρυξη του Δημάρχου Καρύστου για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή πατήστε εδώ

GOLDEN VISA: Πλέον οι Αιτήσεις Κατατίθενται σε Οποιαδήποτε Περιφέρεια της Χώρας και όχι Περιοριστικά στην Περιφέρεια του Ακινήτου

Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. οικ. 9907/26-3-2019 ΥΑ του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 1106/3-4-2019), δυνάμει της οποίας η αίτηση για την χορήγηση και την ανανέωση της μόνιμης άδειας διαμονής επεν...

  • 1
  • 2
  • 6