Δευτέρα 02 Οκτ 2023

Κατηγορία: Νόμοι

Νέοι Νόμοι

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5043/2023-Ρυθμίσεις Σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την Ευζωία των Ζώων Συντροφιάς – Διατάξεις για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Δημοσίου Τομέα – Λοιπές Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Επείγουσες Διατάξεις (ΦΕΚ 91 Α΄/13.4.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

Nόμος υπ’ αριθμ. 5039 Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

Nόμος υπ’ αριθμ. 5042 Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις.

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5037/2023-Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και Διεύρυνση του Αντικειμένου της με Αρμοδιότητες επί των Υπηρεσιών Ύδατος και της Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων, Ενίσχυση της Υδατικής Πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας για τη Χρήση και Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές μέσω της Ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες Διατάξεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 78 Α΄/28.3.2023)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5036/2023-Πλαίσιο Ρύθμισης Οφειλών και άλλες Φορολογικές και Τελωνειακές Ρυθμίσεις, Προστασία των Συντάξεων από τον Πληθωρισμό και άλλες Διατάξεις για τη Στήριξη της Κοινωνίας και της Επιχειρηματικότητας ΦΕΚ 77 Α΄/28.3.2023 (Σημείωση: Περιέχει Διατάξεις για την Αναβίωση Ρυθμίσεων και την Ρύθμιση Οφειλών στο Δημόσιο, ΕΦΚΑ, Δήμους κλπ, για τον Υπολογισμό ΕΝΦΙΑ κλπ)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Νόμος 5028/2023 (ΦΕΚ A’ 54/9.3.2023)- «Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής- Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

Για να δείτε το περιεχόμενο του ως άνω Νόμου πατήστε εδώ Για να δείτε το περιεχόμενο το σχετικών με τον…

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5027/2023- Σύστημα Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ Βαθμού και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και για την Ευζωία των Ζώων Συντροφιάς – Λοιπές Επείγουσες Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Διατάξεις (ΦΕΚ 48 Α΄/2.3.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα:
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Close Popup