Πέμπτη 07 Δεκ 2023

Κατηγορία: Νόμοι

Νέοι Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4940/2022 (ΦΕΚ. Α΄ 112/14.6.2022)-« Σύστημα Στοχοθεσίας, Αξιολόγησης και Ανταμοιβής για την Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, Ρυθμίσεις για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Δημοσίου Τομέα και Άλλες διατάξεις»

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Σημείωση: περιέχει διατάξεις για την ασφαλιστική ενημερότητα στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων – τροποποίηση άρθρου 25…

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4939/2022 (ΦΕΚ 111 Α΄/10.6.2022)- Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την Υποδοχή, τη Διεθνή Προστασία Πολιτών Τρίτων Χωρών και Ανιθαγενών και την Προσωρινή Προστασία σε Περίπτωση Μαζικής Εισροής Εκτοπισθέντων Αλλοδαπών.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4938/2022- Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και Λοιπές Διατάξεις (ΦΕΚ 109 Α΄/6.6.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Σημείωση: Περιέχει και διατάξεις για την τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων.

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4937/2022- Ψηφιοποίηση των Διαδικασιών Επιδόσεων Εγγράφων και Αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη Διενέργεια Επιδόσεων Εγγράφων της Ποινικής και Πολιτικής Δίκης και Λοιπές Επείγουσες Διατάξεις (ΦΕΚ 106 Α΄/2.6.2022).

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4936/2022- Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην Κλιματική Ουδετερότητα και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Επείγουσες Διατάξεις για την Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης και την Προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 105 Α΄/27.5.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Σημείωση: (Άρθρο 36 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών)

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4934/2022- Ένταξη των Περιοχών Ισχύος του Kτηματολογικού Kανονισμού Δωδεκανήσου στο Eθνικό Kτηματολόγιο, Εφαρμογή σε αυτές της Κοινής Εθνικής Νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση Αγωγών και Αιτήσεων στα Κτηματολογικά Φύλλα και Λοιπές Διατάξεις (ΦΕΚ 100 Α΄/23.5.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Σημείωση (περιέχει μεταξύ άλλων τροποποιήσεις του αρ. 6 του ν. 2664/1998)

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4933/2022-Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 Όσον Αφορά στην Καλύτερη Επιβολή και τον Εκσυγχρονισμό των Κανόνων της Ένωσης για την Προστασία των Καταναλωτών και Άλλες Διατάξεις (ΦΕΚ 99 Α΄/20.5.2022)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 82 Α΄/20.4.2022-NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4926 Εκσυγχρονισμός του Θεσμικού Πλαισίου για τη Δραστηριοποίηση των Πλοίων Αναψυχής και των Τουριστικών Ημερόπλοιων, την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Κλάδου των Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής και άλλες Διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 75 Α΄/18.4.2022-NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4921 Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και Ψηφιοποίηση των Υπηρεσιών της, Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού και Διάγνωσης των Αναγκών Εργασίας και άλλες Διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Νόμος Υπ΄Αριθμ. 4919 (ΦΕΚ 71 Α΄/7.4.2022)-Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και Τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την Τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον Αφορά τη Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων και Διαδικασιών στον Τομέα του Εταιρικού Δικαίου (L 186) και Λοιπές Επείγουσες Διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Για να κατεβάσετε το έγγραφο του ΔΣ με τις επισημάνσεις πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα:
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Close Popup