Τρίτη 28 Μαρ 2023

Κατηγορία: Νέοι Νόμοι

Νέοι Νόμοι

Καθορισμός Επιχορήγησης Πληγέντων Κατόχων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων από τις Πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε Περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 916 Β΄/20.2.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Γραμματεία Δασών Τμήμα Δασικών Χαρτών-Καθορισμός της Αποζημίωσης του Προέδρου, των Μελών και των Γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), Σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 3889/2010 (A΄ 182), όπως ισχύει.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Παράταση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός Ανώτατου Αριθμού Αδειών Διαμονής για Εργασία Πολιτών Τρίτων Χωρών για τα Έτη 2021 και 2022» (Β’ 430) (ΦΕΚ 527 Β΄/3.2.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας δυνάμει της υπ’ αριθμ.: 1411οικ./05-02-2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ.: 598/07-02-2023)

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Υπουργική Απόφαση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την 6η και 7η Φεβρουαρίου του έτους 2023

Για να δείτε το περιεχόμενο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: