Πέμπτη 18 Ιούλ 2024

Κατηγορία: Νέοι Νόμοι

Νέοι Νόμοι

Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Χορήγηση Επιδότησης Προσωρινής Στέγασης με τη Μορφή Επιδότησης Ενοικίου/Συγκατοίκησης για την Κάλυψη Δαπανών Προσωρινής Στέγασης Κατοίκων που Επλήγησαν από τις Πλημμύρες που Εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 (ΦΕΚ 2603 Β΄/1.5.2024)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Καθορισμός των Τρόπων Κοινοποίησης των Πράξεων και Εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης στις Περιπτώσεις που δεν είναι Δυνατή η Κοινοποίηση αυτών με Ψηφιακά Μέσα, Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58), της Έκτασης Εφαρμογής Εκάστου Τρόπου, καθώς και κάθε άλλου Αναγκαίου Θέματος και Καθορισμός των Προϋποθέσεων, της Διαδικασίας και κάθε άλλου Ειδικότερου Θέματος Εφαρμογής των Διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58) για την Ψηφιακή Κοινοποίηση Πράξεων, Αποφάσεων και Λοιπών Εγγράφων που Εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 2534 Β΄/29.4.2024 ΦΕΚ 2670 Β΄/2.5.2024

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5107/2024-Αναμόρφωση του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» και άλλες Ρυθμίσεις για τη Βελτίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας – Σύσταση Οριζόντιων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες Διατάξεις (ΦΕΚ 64 Α΄/1.5.2024)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5105/2024-Δημιουργική Ελλάδα: Ενίσχυση του Κινηματογραφικού, Οπτικοακουστικού και Δημιουργικού Τομέα, Ίδρυση Φορέα για το Βιβλίο και Λοιπές Διατάξεις για τον Σύγχρονο Πολιτισμό (ΦΕΚ 61 Α΄/29.4.2024)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Για τις επισημάνσεις του ΔΣΧ πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ υπ’ αρ. 5106 /2024(ΦΕΚ Α ́ 63 /1-5-2024): « Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ. Για τις επισημάνσεις του Δ.Σ.Χ. πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Πίστωση και συμψηφισμός καταβολών, αποδόσεων και επιστροφών σε ανεξόφλητες δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής και απώλεια ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 5104/2024 (Α’ 58)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Αριθμ. Α.1061: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής. ((ΦΕΚ 2436 β’ / 24.4.2024)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: