Παρασκευή 03 Φεβ 2023

Κατηγορία: Υπουργικές Αποφάσεις

Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 1516 Β΄/ 15.4.2021 Αριθμ. 44510 ΕΞ 2021 Διαδικασία Διαγραφής Απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Κατά Περίπτωση, Λόγω της Απαλλαγής του Οφειλέτη Σύμφωνα με τα Άρθρα 192 και 196 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 207).

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 1460 Β΄/12.4.2021 Αριθμ. 10703 ΕΞ 2021 Διαπιστωτική Πράξη Έναρξης Χορήγησης από τα ΚΕΠ Αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων και Πιστοποιητικών Δημοτολογίου Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 1192 Β΄ 26.03.2021 Αριθμ. 16106 Καθορισμός των Ειδικότερων Όρων Λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμού, των Λεπτομερειών Υποβολής των Πλειοδοτικών Προσφορών, της Διαδικασίας Πιστοποίησης και Εγγραφής Χρηστών στα Συστήματα, Καθώς και Κάθε Σχετικής Λεπτομέρειας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 902 Β΄/ 9.3.2021 Αριθμ. 26411 ΕΞ 2021 Καθορισμός Διαδικασίας και Ηλεκτρονικών Προδιαγραφών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τη Διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας Μεταξύ των Πιστωτών για την Έγκριση Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης στο Πλαίσιο του ν. 4738/2020 (Α’ 207) «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας και Άλλες Διατάξεις».

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: