Παρασκευή 03 Φεβ 2023

Κατηγορία: Υπουργικές Αποφάσεις

Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 766 Β’/26.2.2021 Χορήγηση ενίσχυσης, με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 359 Β’ / 1.2.2021 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 1ης Μαρτίου 2019 σε περιοχές του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 148 Β΄/ 21.1.2021 Απαγόρευση Θήρας σε Περίοδο Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών στην Περιοχή Αρμοδιότητας Π.Ε. Ευβοίας (Όρια Νομού Ευβοίας Συμπεριλαμβανομένων και των Βοιωτικών Ακτών που Εμπίπτουν στα Όρια του Νομού) Κατά την Τρέχουσα Κυνηγετική Περίοδο 2020-2021.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

ΦΕΚ 138 Β΄/ 20.1.2021 Αριθμ. Α.1007 Καθορισμός Ειδικών Θεμάτων και Λεπτομερειών Εφαρμογής της Ρύθμισης Οφειλών που Προέρχονται από Επιχειρηματικά Δάνεια και Δάνεια Φυσικών Προσώπων, Καθώς και από Καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 5823 Β΄/30.12.2020 Αριθμ. 62429 Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικών – Αναστολή Εφαρμογής Διατάξεων για την Υποχρεωτική Εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε Πιστοποιητικά που Εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.1.2021 έως και 31.3.2021.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 5278 Β’/30.11.2020 – Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130)

Κατεβάστε το ΦΕΚ 5278 Β’ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 4753 Β΄/27.10.2020 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για την Χορήγηση της Έκτακτης Εφάπαξ Ενίσχυσης με τη Μορφή Επιδόματος στους Πληγέντες από τις Πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 4750 Β΄/27.10.2020 Επιβολή Κυρώσεων στο Πλαίσιο Εφαρμογής των Έκτακτων Μέτρων Στήριξης των Ευπαθών Ομάδων Εργαζόμενων του Ιδιωτικού Τομέα για την Αντιμετώπιση της Διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 ως προς την Οργάνωση του Τόπου Εργασίας, Σύμφωνα με τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του Άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως Ισχύει και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: