Ο κατάλογος Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας για το διάστημα από 16-12-2018 έως και 31-12-2018 θα είναι από : ΖΕΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ έως και ΛΙΟΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ 17-12-2018

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ