Για να δείτε το περιεχόμενο του προαναφερθέντος δελτίου τύπου πατήστε εδώ