Ενόψει της έναρξης ισχύος των άρθρων 6 και 7 του Ν 4640/2019 όπως ορίζεται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 41 και συγκεκριμένα ότι οι υποχρεώσεις των προηγούμενων άρθρων καταλαμβάνουν τις αγωγές που κατατίθενται “από τη 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ” σας γνωρίζουμε τα πρότυπα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diamesolavisi.gov.gr

Για το έγγραφο 1 πατήστε εδώ

Για το έγγραφο 2 πατήστε εδώ

Για το έγγραφο 3 πατήστε εδώ

Για το έγγραφο 4 πατήστε εδώ

Για το έντυπο ενημέρωσης  πατήστε εδώ