Ειρηνοδικείο Χαλκίδας Χρονική Κατανομή του Πινακίου της 26ης Ιουνίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Πινάκια – Πολιτικές Υποθέσεις- Ειρηνοδικείο Χαλκίδας» έχει αναρτηθεί το πινάκιο και η χρονική κατανομή της 26ης Ιουνίου 2020.

                                                                               ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.

Share This Post