Μετά την ψήφιση του νόμου 4585/2018 (Α΄ 216) και όσον αφορά την προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών (άρθρο 1 παρ. 3) στις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από τη δημοσίευση και την έναρξη ισχύος του νόμου 3481/2006 (: 2.8.2006), παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ