Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε σήμερα η υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στο πλαίσιο της κτηματογράφησης σε όλη την υπόλοιπη Εύβοια, πλην των περιοχών που έχουν ήδη κτηματογραφηθεί, και στη Σκύρο. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Κτηματογράφησης που βρίσκεται στη Χαλκίδα.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ