Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας προς τους Βουλευτές του Ν. Ευβοίας με Θέμα«Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις – Περαιτέρω Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008»

Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Share This Post