Υπεύθυνος: ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1ο τακτικό μέλος: ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2ο τακτικό μέλος: ΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ