ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1ο ΜΕΛΟΣ (ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.): ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ