Η σχετική επιτροπή θα απασχολείται με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες στο πλαίσιο του έργου της υπεράσπισης των υπό κράτηση εντολέων μας επισκεπτόμαστε εκείνους στον χώρο των φυλακών Χαλκίδας αλλά και των χώρων όπου κρατούνται στα Τμήματα Ασφαλείας. Περαιτέρω θα απασχολείται με την τυχόν επαύξηση του ωραρίου των επισκεπτηρίων όσον αφορά τους Δικηγόρους.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: 

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1) ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Νικολάου

2)  ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αναστασίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 

ΒΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κων/νου