ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΑΚΡΙΒΙΑΔΟΥ ΑΝΝΥ

1ο ΜΕΛΟΣ (ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.): ΜΑΔΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ