ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

1ο ΜΕΛΟΣ (ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.): ΔΟΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ