Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 15/01/2021.

Κατεβάστε το ΦΕΚ 7 Β’ πατώντας εδώ