Διά της παρούσης ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας Δικηγόρους Χαλκίδας ότι με εναρκτήρια ημερομηνία την 23η Οκτωβρίου 2020 και εφεξής κάθε Παρασκευή, από ώρας 13:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ., καθιερώνεται ώρα ακρόασής τους σε εβδομαδιαία βάση στον χώρο των γραφείων του Δικηγορικού μας Συλλόγου (επί των οδών Δούνα και Βαρατάση), εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος των δικαστικών διακοπών. Κατά την διάρκεια της ώρας ακρόασης δύνασθε να απευθύνετε ενώπιον του εκάστοτε μέλους του Δ.Σ οποιοδήποτε αίτημα/πρόταση αναφορικά με θέματα της δικαστηριακής πρακτικής και τυχόν δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουμε άπαντες διαρκούσης της δικηγορικής καθημερινότητας στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου μας. Εν συνεχεία το ορισθέν ως υπεύθυνο εκ του Δ.Σ. μέλος θα υποχρεούται όπως προωθήσει προς επίλυση τα σχετικά ζητήματα που τίθενται στις προσεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. αποσκοπώντας το συντομότερο δυνατόν στην διευθέτησή τους.

Τα ανωτέρω αποφασίστηκαν ομόφωνα κατά την 11η/04-06-2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. Προς διευκόλυνσή Σας παρατίθεται κατωτέρω στην διάθεσή Σας πίνακας με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.Χ.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

6974796507 gikas79@otenet.gr
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

6936821831 spanokos@hotmail.com
ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6932827215 nikolaoskantaris@gmail.com
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ

6942509450 lympia_vlasopoulou@yahoo.gr
ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

6974714363 nikos.anestis@gmail.com
ΚΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

6944362660 elenakarli@yahoo.gr
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

6974407978 kassavetisn@gmail.com
ΜΑΔΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

6976314410 ioannamadarou@hotmail.com
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

6942551462 chripetrog@gmail.com
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

6973043243 dimitra-sakel@hotmail.com
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

6977983226 mar_stam@otenet.gr

                           

          ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.