Κατηγοριοποίηση Παραβάσεων και Καθορισμός Ύψους Προστίμων που Επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ