Κοινοποίηση Διατάξεων του Άρθρου 469 του Νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) Περί του Αδικήματος της Μη Καταβολής Χρεών Προς το Δημόσιο

Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ