Νέος Ποινικός Κώδικας και Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Συγκριτικοί Πίνακες παλιών και νέων ρυθμίσεων)

Για να κατεβάσετε τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ποινικό Κώδικα-Ποινικό Νόμο-Βασικές Αρχές πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ποινικό Κώδικα-Προσβολές του Δημοκρατικού Πολιτεύματος πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ποινικό Κώδικα-Εγκλήματα κατά των Συγκοινωνιών πατήστε εδώ