ΝΟΜΟΣ 4947/2022 (ΦΕΚ. Α΄ 124/23-6-2022): « Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την Καταπολέμηση της Απάτης και της Πλαστογραφίας Μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών και την Αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και Λοιπές Επείγουσες Διατάξεις». (Σημείωση: ανάμεσα στα άλλα στο Κεφάλαιο Ε περιέχονται διατάξεις για την τροποποίηση του ΚΠΔ: Άρθρο 39: Έγκληση του παθόντος – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 51 ΚΠΔ, Άρθρο 40: Λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 231 ΚΠΔ Άρθρο 41: Αναβολή της δίκης – Τροποποίηση άρθρου 349 ΚΠΔ)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Για τις επισημάνσεις πατήστε εδώ

Share This Post

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.