Σημείωση: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 – Αναστολή προθεσμιών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης- Ηλεκτρονικές επιδόσεις ΣΤΕ, ΚΔΔ και ΝΣΚ, ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Κατεβάστε το ΦΕΚ 210 Α’ πατώντας εδώ