Σημείωση: περιέχει  διατάξεις για την αναστολή των καταχρηστικών προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων κατά την διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας κλπ.  Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Κατεβάστε το ΦΕΚ 149 Α’ πατώντας εδώ