Πολιτικό Εφετείο-Χρονική Κατανομή Εκδίκασης των Υποθέσεων στο Πινάκιο της 1ης Ιουλίου 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Πινάκια – Πολιτικές Υποθέσεις- Πολιτικό Εφετείο-Μονομελές και Πολυμελές» έχει αναρτηθεί η χρονική κατανομή εκδίκασης των εγγεγραμμένων υποθέσεων στο πινάκιο της Τετάρτης 1ης Ιουλίου.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ

Share This Post