Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι κατά τα σχετικώς οριζόμενα στην ανωτέρω προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εβδομήντα τριών (73) δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης οι αιτήσεις συμμετοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται  κατά το χρονικό διάστημα από την 17η/02/2023 έως και 3η/3/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.