ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Χαλκίδα 20-7-2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Διεύθυνση: Ισαίου 2                                                                               ΠΡΟΣ:

Τ.Κώδικας:  34 100

Πληροφορίες: Αγγελική Πιτσούνη                                                 Τον. κ. Πρόεδρο του

Τηλέφωνο: 22210.78881                                                           Δικηγορικού Συλλόγου

Τηλεομοιότυπο: 22210.23646                                                               Χαλκίδας

Ηλ. ταχ.: dpchalkidas@adjustice.gr

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     

Σας ενημερώνουμε   ότι   με   την  υπ’ αριθμ. ΠΡΑ 42/2020 πράξη της Διευθύνουσας Προέδρου  έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία λήψης  άδειας για την καταστροφή του ανενεργού  αρχειακού υλικού καθώς και  του αρχείου των  δικογραφιών   των παλαιών αποφάσεων  του  Δικαστηρίου μας, ετών 2003 έως 2010.

Παρακαλούμε να  ενημερωθούν τα μέλη του  Δικηγορικού Συλλόγου  Χαλκίδας ώστε να παραλάβουν , εάν το επιθυμούν , τα σχετικά έγγραφα που τυχόν έχουν καταθέσει.

Μετά την σχετική έγκριση καταστροφής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης θα  ακολουθήσει   και  δεύτερη  ανακοίνωση  με  καταληκτική  ημερομηνία παραλαβής των σχετικών εγγράφων.

Προς  αποφυγή   συνωστισμού  και  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων συνιστάται η υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος τηλεφωνικώς ή στο e-mail του Δικαστηρίου και ακολούθως συνεννόηση για την ημέρα παραλαβής των σχετικών εγγράφων.

                                                                          

                                                                 Η Διευθύνουσα το Δικαστήριο

Λαμπρινή Φακίτσα

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.