ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΑΛΑΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου 1.ΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κων/νου
2.ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Δημητρίου 2.ΠΑΝΤΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ του Κων/νου
3.ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου 3.ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη
4.ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου 4.ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου
5.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του Κων/νου 5.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου