Περαιτέρω Διευκρινίσεις ως προς τη Λειτουργία του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, για το Χρονικό Διάστημα Ισχύος των από 12-3-2020 και 15-3-2020 ΚΥΑ.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ