Με το παρόν Σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τον τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» στο οποίο προβλέπονται φορολογικά μέτρα, όπως το τεκμαρτό φορολογικό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 μ.μ.

Για να δείτε το περιεχόμενο του ως άνω σχεδίου Νόμου πατήστε εδώ