Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίστηκε η 1η Μάϊου 2022 ως ημερομηνία για την έναρξη ισχύος
της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα, αντί της 4ης Απριλίου 2022.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ