Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του  Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, με κωδικό σχεδίου 2018-1-EL01-KA102-046730 και τίτλο: «IN.TO.LAW. ΙΝnovative management TOols of European LAW firms».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ